Καφές φίλτρου gentle Coffeelab

ESPRESSO 200 ΓΡ.

Blend Espresso – Gentle

6,15€

Καφές φίλτρου strong Coffeelab

ESPRESSO 200 ΓΡ.

Blend Espresso – Strong

6,15€

Καφές φίλτρου velvet Coffeelab

ESPRESSO 200 ΓΡ.

Blend Espresso – Velvet

6,15€

Καφές φίλτρου decaf Coffeelab

ESPRESSO 200 ΓΡ.

Decaf Espresso

7,20€