Κάψουλες Μηχανής Nespresso

Κάψουλες stretto Coffeelab

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΝESPRESSO*
( Συσκευασία 10 τεμαχίων)

Stretto

4,10€

Κάψοουλες lungo Coffeelab

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΝESPRESSO*
( Συσκευασία 10 τεμαχίων)

Lungo

4,10€

Κάψουλες gourmet Coffeelab

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΝESPRESSO*
( Συσκευασία 10 τεμαχίων)

Gourmet

4,20€

Κάψουλες decafeine Coffeelab

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΝESPRESSO*
( Συσκευασία 10 τεμαχίων)

Decafeine

4,20€

*Εμπορικό σήμα ιδιοκτησίας 3ου που δεν συνδέεται με την CoffeeLab